Av. Ömer BAŞARAN

1995 Kırıkkale doğumludur. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2018 yılında şeref derecesiyle mezun olmuştur. Avukatlık stajını Güvenç & Sert Avukatlık Bürosu’nda 2019 yılında tamamlamıştır. Bu süreçte özellikle  Bilişim Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çalışmaları olmuştur. Halen Güvenç & Sert Avukatlık Bürosu bünyesinde avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.